Archives

Aprendendo a resolver conflitos dende a aula

O alumado de 2º de ESO  do IES Val do Asma de Chantada iniciaron hoxe un obradoiro de resolución de conflitos e mediación, coa finalidade de iniciarse na aprendizaxe de estratexias para a resolución pacífica de conflitos.

O obradoiro desenvolverase nesta semana en dúas sesións para propiciar a reflexión e o traballo práctico (dende o cumprimento das medidas hixiénico-sanitarias establecidas polas autoridades debido á COVID-19) ao redor de situacións que son próximas á realidade do alumnado.

Ao longo do obradoiro o alumnado poderá afondar nunha comprensión do conflito que lle permita afrontalos de xeito satisfactorio para facilitar a súa resolución.

Así mesmo, aprenderán a detectar posicións, intereses e necesidades das partes dun conflito e aprederán competencias moi útiles para a resolución dos mesmos (asertividade, empatía, escoita activa, etc…). Algunhas destas competencias son vitais para realizar a mediación nun conflito.

Arelar desenvolve a docencia deste obradoiro.

 

 

Voluntariado Miúdo fortalece a súa rede no contexto de pandemia

O programa “Voluntariado Miúdo: Móvete” adapta o seu formato de traballo debido aos cambios que xenerou na nosa sociedade e no sistema educativo a convivencia coa COVID-19.

Os tradicionais obradoiros e encontros presenciais dos centros participantes na Cidade da Cultura, dá paso a outro plantexamento que pon en valor dous aspectos fundamentais para adaptarse a esta nova situación: A contorna virtual como espazo de aprendizaxe e interacción e o fortalecemento da rede de centros que conforman o Voluntariado Miúdo.

Deste xeito, o programa establece unha serie de actuacións:

Ler máis…

Unha aproximación á xestión dos conflitos na escola infantil

A pasada semana tivo lugar un obradoiro de resolución de conflitos dirixido ao alumnado do ciclo superior de educación infantil do CIFP Politécnico de Lugo, no que se efectuou unha aproximación inicial aos conflitos, definición e característicsa xerais,  ademais de identificar os elementos característicos na visión dos conflitos na etapa da educación infantil (0-3 anos).

Ao longo do obradoiro afondouse na identificación das posicións, intereses e necesidades dentro dun conflito, e traballouse dende un caso práctico que permitiu abordar moitas das cuestións analizadas no plano teórico.

O obradoiro foi impartido por Arelar, e desenvolveuse seguindo tódalas medidas hixénico sanitarias establecidas ante a situación de pandemia pola COVID-19 que estamos a vivir.