arelar inicia un proxecto de participación social da mocidade do concello de Teo

Arelar, ven de iniciar un proxecto de participación social da mocidade do concello de Teo, no que se pretende indagar nas claves para a participacion activa da mocidade na vida municipal, tanto no ámbito deportivo, cultural ou social, e que nesta primeira fase, impulsa un estudo para a detección das necesidades e intereses da mocidade do concello, de cara a ampliar as canles e instrumentos de participación da mocidade no concello.

 

Este proxecto que ten como colectivo diana aos mozos e mozas comprendidas entre os 16 e os 25 anos, e está impulsado pola concellería de Benestar, Igualdade, Mocidade e Participación Veciñal.

Arelar desenvolve a coordinación técnica do mesmo.

 

participacion