Servizos

Arelar, traballa no deseño, desenvolvemento e xestión de servizos socioeducativos. O abano de servizos  que ofrecemos dende arelar é moi amplo, e sempre dende o prisma da profesionalidade, o trato cercano, a creatividade e as propostas inovadoras, procuramos achegar un servizo que dea resposta ás necesidades e intereses das entidades, e sobre todo, das persoas destinatarias dos servizos.

Dende este punto de partida, os nosos servizo xiran ao redor dos seguintes eidos: