Contruimos en igualdade dende a práctica escénica

esta semana ven de rematar o proxecto de educación en igualdade dende a dramatización que Arelar leva desenvolvido no CEIP de Agolada ao longo deste mes de abril e no que participa todo o alumnado de educación primaria do centro.

O proxecto desenvolveuse dende o traballo con 3 grupos de alumnado para abordar a temática da iguladade de xénero, facilitando que o alumnado identificara na súa realidade cotiá situacións de discriminación de xénero.

Este proceso de reflexión grupal inicial permitiu ao alumnado construir situacións vencelladas a realidades cotiáns no patio, situacións referidas aos xoguetes que empregamos ou ao asentamento de diversos estereotipos de xénero que están anclados nunha parte da nosa sociedade e que a través do traballo dende as dramatizacións permitiron ao alumnado deconstruílos e rachar con eles.

Este traballo facilitou que o alumnado puidera identificar comportamentos discriminatoros, establecer solucións concretas, transformando as situacións discriminatorias e promovendo espazos de igualdade entre nenos e nenas , mulleres e homes, ou identificando unha verdadeira corresponsabilidade nas tarefas do fogar.

Ademais houbo unha parte dos contidos específicos adaptados ás idades do alumnado. Deste xeito, co grupo de 1º e 2º de educación primaria traballouse o universo dos contos tradicionais, cheos de estereotipos de xénero, creando contos alternativos dende unha ollada igualitaria.

No caso do alumnado de 3º e 4º e o alumnado de 5º e 6º de educación primaria analizáronse situacións cotiáns da realidade do alumnado (ex. os xogos que desenvolven no patio), para impulsar medidas concretas para transformar eses espazos en lugares construídos en igualdade, modificando algúns comportamentos que podían estar marcados polos prexuízos e os estereotipos de xénero, sendo agora máis inclusivos e integradores.

En definitiva, o alumnado participou dende a motivación e o interese por construir unha realidade máis igualitaria e xusta, promovendo escenarios de igualdade.