Obradoiros de prevención do acoso escolar no CIFP COROSO

Hoxe ven de iniciarse unha serie de obradoiros de prevención do acoso escolar nos diferentes grupos de FP Básica do CIFP COROSO en Ribeira, e que pretenden concienciar e sensibilizar sobre esta problemática, e analizar as diferentes actuacións que podemos adoptar para a protección da vítima, a abordaxe cxs acosadorxs, ou rpomover unha convivencia positiva e baseada no respecto.

Os obradoiros desenlvólvense cos 3 ciclos de FP Básica existentes no centro (Mantemento de embarcacións, Mantemento de vehículos e industrias alimentarias ). En concreto é o alumnado de 1º de cada ciclo o que participan destes obradoiros.

A metodoloxía empregada é enminentemente práctica e a través dos traballos en pequeno grupo, os role playing, e a análise de audiovisuais, o alumnado amosa un nivel de implicación moi elevado que permite aos grupos traballar dun xeito moito máis produtivo.

Este é o segundo curso que Arelar desenvolve estes obradoiros co alumnado deste centro, debido a boa acollida dos mesmos por parte do alumnado e do profesorado.