Abordando o acoso escolar no CIFP COROSO

O día 23 e 24 de maio desenvolveuse un obradoiro de prevención do acoso escolar como instrumento para complementar o traballo educativo que dende o CIFP COROSO levan desenvolvendo ao redor desta temática, ao longo deste trimestre cos diferentes grupos de FP Básica do centro.

No obradoiro, analizáronse os diferentes roles que se producen nunha situación de acoso, e trala análise grupal, procedeuse a abordar estratexias de actuación dende a perspectiva da vítima e dos posibles observadores de situacions de acoso a través de diversos role-playing.

Finalmente o grupo estableceu propostas de actuación dende unha perspectiva de centro para previr o acoso escolar e dar apoio a posibles vítimas.

Arelar desenvolveu a dinamización destes obradoiros que se realizaron cos grupos de FP Básica de mecánica, industrias alimentarias e embarcacións do CIFP COROSO.