O tecido asociativo xerme da participación da mocidade en Teo

 

No marco do Proxecto de Participación Social da mocidade da Teo que coordina arelar, estanse a realizar unha serie de visitas as entidades sociais do concello, de cara a coñecer a dinámica de participación da mocidade, cales son as actividades nas que participan maioritariamente, e que procesos se empregan dende as asociacións nesa dinamización.

Neste achegamento ao tecido asociativo,  teñen especial relevancia as asociacións de cárácter cultural, en particular as vencelladas a cultura tradicional, as asociacións de carácter deportivo,  e as entidades sociais cunha compoñente dinamizadora no seu territorio.

Así mesmo, podemos constatar o enorme papel vertebrador que teñen no concello de Teo as entidades sociais para a dinamización social e cultural en cada unha das parroquias.

O proxecto entra así na segunda fase de execución, no marco deste estudo preliminar para impulsar procesos de participación social na mocidade do concello de Teo.