Archives

convivencia e a resolución pacífica de conflitos

Dende onte Arelar desenvolve na sede de FADEMGA en Santiago de Compostela un obradoiro dirixida a aprendizaxe de estratexias para a resolución de conflitos e  á promoción da conviviencia positiva nas relacións interpersoais.

O obradoiro desenvólvese ao longo de dúas sesións e pretende xerar un espazo de diálogo e reflexión entre o grupo de autoxestores de FADEMGA  para a adquisión das diferentes habilidades para a xestión positiva de conflitos no seu desenvolvemento persoal.

Ademais, na primeira sesión abordouse a importancia da creación dun clima agradable e as ferramentas para a cohesion grupal e o traballo en equipo, como mecanismo para a prevención e o fomento dunha convivencia positiva que facilita o regulamento emocional, relacional e produtivo de cada grupo.

Ler máis…

Respecto e tolerancia claves para a resolución pacífica de conflitos

Dende onte Arelar iniciou no CEIP A Lomba un obradoiro de resolución de conflitos con alumnado de 3º de educación primaria, dirixido a fortalecer aqueles conceptos necesarios para o promoción dunha convivencia positiva dentro dun grupo, e que facilite a aprendizaxe das competencias necesarias no alumnado para a xestión dos conflitos dun xeito positivo, centrados na tolerancia e o respecto.

O obradoiro estruturado en 3 sesións permite o traballo sobre a realidade do alumnado recollendo as percepcións  que teñen sobre os conflitos, e a estratexias que empregan para a súa resolución.

Partindo desta base, o alumnado poderá analizar e traballar as diferentes habilidades que axudan a resolver conflitos que están presentes na súa realidade cotiá.

As sesións son presenciais gardando tódalas medidas hixiénico-sanitarias establecidas no protocolo do centro,

Aprendendo a resolver conflitos dende a aula

O alumado de 2º de ESO  do IES Val do Asma de Chantada iniciaron hoxe un obradoiro de resolución de conflitos e mediación, coa finalidade de iniciarse na aprendizaxe de estratexias para a resolución pacífica de conflitos.

O obradoiro desenvolverase nesta semana en dúas sesións para propiciar a reflexión e o traballo práctico (dende o cumprimento das medidas hixiénico-sanitarias establecidas polas autoridades debido á COVID-19) ao redor de situacións que son próximas á realidade do alumnado.

Ao longo do obradoiro o alumnado poderá afondar nunha comprensión do conflito que lle permita afrontalos de xeito satisfactorio para facilitar a súa resolución.

Así mesmo, aprenderán a detectar posicións, intereses e necesidades das partes dun conflito e aprederán competencias moi útiles para a resolución dos mesmos (asertividade, empatía, escoita activa, etc…). Algunhas destas competencias son vitais para realizar a mediación nun conflito.

Arelar desenvolve a docencia deste obradoiro.