A aprendizaxe das habilidades sociais a través dun Plan de Mellora Persoal

Onte veu de rematar o curso na súa parte presencial “A resolución de conflictos dende a xestión de grupos diversos” que arelar veu desenvolvendo no CIFP COROSO, e no que se abordaron diferentes contidos dende unha vertente emintemente práctica para dar resposta ás necesidades formativas do profesorado participante.

O curso entra agora na súa parte práctica, que pretende garantir a transferibilidade do aprendido no curso á realidade de cada profesor ou profesora participante.

Neste Plan de Mellora persoal (PMP)  cada participante desenvolverá unha estratexias personalizada e titorizada por arelar, para a mellora das súas habilidades sociais en contextos de aprendizaxe perfectamente definidos para a aplicacion do PMP.

Ao longo dun mes, o profesorado poderá desenvolver esta estratexia para garantir a transferibilidade dos contidos abordados e aprendidos no curso a súa realidade docente.