Formación especializada no eido social

 

IMG_1430

 En Arelar, impulsamos unha formación de calidade, asentada nas necesidades reais dos profesionais do eido social. Desde esta premisa, a formación impúlsase dende unha visión construtivista, e que xenera unha construción do coñecemento en base ao máis vivencial e práctico.

A formación especializada vai dirixida a todos aqueles profesionais do eido socioeducativo interesados en mellorar e optimizar os seus recursos profesionais na abordaxe das diversas problemáticas sociais que xorden no quefacer diario.

 A formación especializada en arelar xira ao redor das seguintes áreas de contidos:

 

  •  Resolución de conflitos
  • Interculturalidade
  • Xénero e igualdade
  • Habilidades sociais e de comunicación nas relacións                    interpersoais
  • Educación para a saúde
  • A competencia emocional no eido profesional
  • Formación de mediadores e mediadoras xuvenís