A resolución de conflitos dende a xestión de grupos “diversos”

Arelar está a desenvolver unha formación ao profesorado do IES María Sarmiento de Viveiro, na que se abordan diversas ferramentas para a reolución de conflitos no quefacer cotiá do profesorado, ao tempo que se establecen estratexias e mecanismos que pretenden favorecer a convivencia dende unha perspectiva de centro.

Ao longo das 3 xornadas formativas impulsadas dende o CEFORE de Burela, partiuse das necesidades do grupo participante, en canto a xestión de aula, e das estratexias para o afrontamento de conflitos, para posteriormente ir revisando diversos recursos, e metodoloxías que permiten unha abordaxe integral do conflito segundo as situacións presentadas.

O curso rematará cun plantexamento de mellora persoal na xestión e afrontamento de conflitos de xeito individualizado, de forma que se establezan de xeito concreto pautas de aprendizaxe e integración de habilidades e destrezas que melloren a capacidade do profesorado no manexo de situacións complexas, na súa labor docente.

A formación remata o vindeiro 7 de febreiro.