Formación do profesorado do IES Xograr Afonso Gómez

 A semana pasada Arelar Xestión Socioeducativa impartíu unha sesión de docencia para o profesorado do IES Xograr Afonso Gómez en Sarria,  vinculada ás “dinámicas grupais para a cooperación e a mellora da convivencia”.

Esta sesión formou parte do PFPP do IES Xograr Afonso Gómez.

No segundo trimestre Arelar impartirá 3 sesións formativas  co profesorado do centro vencelladas á mellora da conviencia e a resolución de conflitos.

LOGO