Aprendemos a resolver conflitos pacificamente!

Arelar desenvolve ao longo deste mes de febreiro unha serie de sesións formativas co alumnado de 6º de educación primaria do CPI de Zas, para a realización dun obradoiro de resolución pacífica de conflitos, encamiñado a que o alumnado adquira unha comprensión axeitada do conflito e sexa capaz de aprender estratexias e habilidades socioemocionais para unha resolución satisfactoria para tódalas partes.

A metodoloxía empregada é participativa e activa e parte da percepción que o alumnado de 6º ten do conflito, e de construir situacións de aprendizaxe partindo da ollada do alumnado.

Deste xeito se constrúen situacións de aprendizaxe máis próximas e axeitadas ás necesidades do grupo.

As técnicas de traballo escénico cobran neste obradoiro unha especial relevancia para que a aprendizaxe sexa máis vivencial e permita que o alumnado interactúe dende a adquisición de habilidades sociais de gran interese para a resolución de conflitos.

O alumnado está amosando un gran interese no obradoiro cun gran nivel de participación, e que dará remate o vindeiro 29 de febreiro.