Conxo nas ondas!!!

O pasado 9 de novembro deu inicio o obradoiro de radio no centro sociocultural de Conxo, para desenvolver un programa de radio con  perspectiva comunitaria, na que se aborden diferentes contidos dirixidos a coñecer o barrio dende unha óptica xuvenil e diferente.

Asi mesmo, o programa de radio resultante será un espazo para dar resposta a diversas inquedanzas da mocidade do barrio.  Nas primeiras sesións traballarase na elaboración da estructura de contidos e o guión do programa, para logo proceder a gravación do mesmo e crear o podcast definitivo.

Arelar desenvolve a coordinación técnica do proxecto