Últimos proxectos realizados

Aqui poderedes saber cales son algúns dos  proxectos máis recentes desenvolvidos polo equipo técnico de Arelar…..

Proxecto de Radio interxeracional 'A Experiencia Conta'
Proxecto dirixido á posta en valor das persoas maiores e do colectivo infanto-xuvenil dende contextos de aprendizaxe compartido a través da radio
Organización e dinamización do Foro da Mocidade de Teo
Proxecto dirixido a canalizar espazos de participación activa e empoderamento da mocidade
Asistencia técnica na dinamización do proxecto de Voluntariado Miúdo
Proxecto encamiñado ao asesoramento dos centros educativos de educación infantil e primaria no deseño e execución de proxectos de educación en valores, solidarios e de voluntariado.
Proxecto de Radio comunitaria do barrio de Conxo
Proxecto de radio comunitaria coa finalidade de desenvolver experiencias radiofónicas por parte da mocidade e con contidos centrados no seu territorio.
Proxecto de teatro Foro para a educación en valores
Proxecto asentado nesta metodoloxía transformadora e creativa para abordar diversas problemáticas transversais de gran interese para os centros educativos de educacion secundaria
Desenvolvemento do Campo de Traballo 'O Pico Sacro'
Campo de Traballo internacional dirixido á posta en valor deste monumento natural.
Estudo diagnóstico e plan de acción para a participación social da mocidade
Estudo dirixido a coñecer a dinámica social da mocidade e determinar un plan de acción municipal en materia de xuventude.
Desenvolvemento do Proxecto Empatiza para a resolución de conflitos
Proxecto de resolución de conflitos en centros de educación primaria.
Proxecto de Teatro Comunitario con persoas maiores
Proxecto orientado á promover o empoderamento das persaos maiores a través do teatro dentro da súa propia comunidade.
Proxecto 'Mocidade Inqueda'
Proxecto de participación e empoderamento xuvenil, destinado a xerar espazos de participación e detección de necesidade e centros de interese da mocidade.
Obradoiros de formación para nais e pais na 'Prevención detección e afrontamento do acoso escolar'.
Obradoiro que fomenta de xeito práctico e vivencial a adquisición de estratexias e pautas para o afrontamento do acoso escolar.