Aprendemos a resolver conflitos pacificamente!

Arelar desenvolve ao longo deste mes de febreiro unha serie de sesións formativas co alumnado de 6º de educación primaria do CPI de Zas, para a realización dun obradoiro de resolución pacífica de conflitos, encamiñado a que o alumnado adquira unha comprensión axeitada do conflito e sexa capaz de aprender estratexias e habilidades socioemocionais para unha resolución satisfactoria para tódalas partes.

A metodoloxía empregada é participativa e activa e parte da percepción que o alumnado de 6º ten do conflito, e de construir situacións de aprendizaxe partindo da ollada do alumnado.

Deste xeito se constrúen situacións de aprendizaxe máis próximas e axeitadas ás necesidades do grupo.

As técnicas de traballo escénico cobran neste obradoiro unha especial relevancia para que a aprendizaxe sexa máis vivencial e permita que o alumnado interactúe dende a adquisición de habilidades sociais de gran interese para a resolución de conflitos.

O alumnado está amosando un gran interese no obradoiro cun gran nivel de participación, e que dará remate o vindeiro 29 de febreiro.

O afrontamento das opresións dende o teatro foro

Arelar está a traballar  nos institutos de Compostela, nun proxecto de intervención socioeducativa ao redor do teatro foro como ferramenta para a abordaxe educativa de diversas problemáticas que afectan dun ou doutro xeito á mocidade. A Concellaría de Mocidade do Concello de Santiago,  é a impulsora do proxecto e no que participan na actualidade 4 institutos de Compostela (IES As Fontiñas, IES Rosalía de Castro, IES Sar e IES Pontepedriña). O proxecto vai dirixido tanto a alumnado de educación secundaria como de FP Básica, e está a permitir abordar problemáticas tan diversas como as drogodependencias, a saúde mental, o consumismo, a adicción ás pantallas e aos xogos de azar e apostas ou o acoso escolar.

O proxecto ten unha compoñente claramente participativa por parte do alumnado, xa que  é o que deseña coa axuda dos e das educadoras sociais, os contextos e as realidades opresoras, sobre as que o alumnado debe de traballar, reflexionar para finalmente transformar.

Este proceso de participación e implicación permite que o alumnado se mergulle na realidade elixida e permite multiplicar o proceso vivencial e educativo ao redor de cada unha das problemáticas sobre as que se traballa no proxecto.

En definitiva, o alumnado traballa ao redor dun proxecto transformador que serve de recurso educativo para a  sensibilización e formación do alumnado para afrontar moitas destas realidades que afectan dun ou doutro xeito ao alumnado Compostelá.

 

Empatizas?

Esta semana deu comezo o programa Empatiza, promovido pola Concellaría de Benestar Social do Concello de Vilagarcía de Arousa, e que pretende promover no alumnado de 5º de educación primaria, estratexias para a resolución pacífica de conflitos.

O programa pretende que o alumnado identifique o que é un conflito, as estratexias de afrontamento e poder aprender as habilidades concretas que nos permiten resolver satisfactoriamente os conflitos.

O proxecto vai dirixido a tódolos centros de educación primaria de Vilagarcía, sendo o CEIP Rosalía de Castro o primeiro en participar no mesmo.

O programa consta de 2 sesións de traballo de 2 horas con cada grupo, e prevese a participación de 450 al. aproximadamente no programa.

Arelar desenvolve a coordinación técnica do programa.