Un espazo para compartir experiencias

Ven de producirse no IES POLITÉCNICO de Santiago, a xornada de formación inicial no marco do Plan Proxecta. para o profesorado implicado no programa de Rede de Centros Escolares Solidarios (RECS) promovido pola Dirección xeral de Xuventude e Voluntariado,  e no que se desenvolveron traballos específicos para a construción compartida do programa, priorizando criterios e establecendo as liñas básicas de acción.

Ademais, o profesorado compartíu algunhas experiencias educativas de moito interese en relación aos proxectos solidarios que se impulsan dende os diferentes centros educativos integrados na RCES.

O grupo de profesores e profesoras tamén abordaron estudos de casos específicos sobre como aplicar as competencias básicas na RCES.

Arelar dinamizou a xornada formativa nos seus diferentes espazos.

Formación do profesorado do IES Xograr Afonso Gómez

 A semana pasada Arelar Xestión Socioeducativa impartíu unha sesión de docencia para o profesorado do IES Xograr Afonso Gómez en Sarria,  vinculada ás “dinámicas grupais para a cooperación e a mellora da convivencia”.

Esta sesión formou parte do PFPP do IES Xograr Afonso Gómez.

No segundo trimestre Arelar impartirá 3 sesións formativas  co profesorado do centro vencelladas á mellora da conviencia e a resolución de conflitos.

LOGO

“+ Q Fútbol” un proxecto para a prevención e a integración social

O “+ Q Fútbol” é un proxecto que está a xenerar de xeito constante, diversos materiais para promover os valores saudables e de integración da mocidade de procedencias moi diversas, a través da linguaxe universal do fútbol.

O proxecto é promovido polo Concello de Santiago e cofinanciado polo Plan Nacional sobre Drogas, e está a ser desenvolvido, na parte técnica polo equipo  de Arelar.

Agardamos que vos guste este pequeno vídeo descritivo: